Det är smart att samåka!

Att samåka har många fördelar. Fler fördelar än de flesta andra sätt att färdas faktiskt.

Det är egentligen inga konstigheter när man tänker efter. Antingen åker vi i varsin bil med allt vad det innebär av kostnader, miljöpåverkan och brist på reskompisar. Eller så gör vi inte det. Vi kan ju dela bil med varandra och på så sätt göra resan billigare, mer miljövänlig och trevligare.

I Sverige har bilorganisationer, myndigheter och andra intressegrupper enats om att sänka utsläppen av CO2 med 20% till år 2020. Det är ett ambitiöst mål, men ett mål som är viktigt att nå. En av de största källorna till CO2-utsläppen är biltrafiken. I takt med att nya bränslesnåla bilmodeller hybrider kommer ut på marknaden så kommer vi närmare målet. Men vi kan göra mer, till exempel samåka. Varje bilsäte som är tomt under en resa är en outnyttjad resurs. Istället för att fyra bilar åker mellan Umeå och Borås kan vi åka i en enda bil och bespara naturen tre bilars utsläpp. Om många av oss gör samma sak kan vi tillsammans göra en stor insats för miljön.

Men miljön är inte det enda som mår bättre av att vi samåker. Vi minskar också trafikmängden på vägarna. Det gör att köer minskar, resor går snabbare och det blir billigare att resa eftersom vi delar på kostnaderna. Dessutom får vi chans att träffa nya människor, utbyta erfarenheter och nätverka.

Resebagage

Vision

Målet med Roadmate är att under de närmaste åren ger svenskarna ett bra verktyg för att samåka. Både för miljöns skull, den ekonomiska vinningen och inte minst ur den sociala aspekten. Roadmate ska bli den självklara mötesplatsen för alla som vill samåka, och ett verktyg för de som genom samåkning vill bidra till en positiv samhällsutveckling.